1. We zullen ons lichaam en ons verstand trainen om een sterke, onwankelbare geest te verkijgen.
 2. We zullen de ware betekenis van de WEG leren kennen, zodat we op het juiste moment waakzaam zijn.
 3. Met ware volharding zullen we een onbaatzuchtige geest ontwikkelen.
 4. We zullen de regels van hulpvaardigheid in acht nemen, onze meerderen respecteren en ons onthouden van geweld.
 5. We zullen ons geloof bewaren en nooit de ware deugd der nederigheid vergeten.
 6. We zullen streven naar wijsheid en sterkte zonder andere verlangens.
 7. Zolang we leven zullen we door karate de ware betekenis van de WEG belijden.

_____________________________________________________________________________________________________

 1. Hitotsu wareware wa shinshin wo renma shi kakko hubatsu no shingi wo kiwa me ru ko to.
 2. Hitotsu wareware wa bu no shinzui wo kiwame ki ni hasshi kan ni bin na ru ko to.
 3. Hitotsu wareware wa shitsujitsu goken wo motte jiko no seishin wo kanyo su ru ko to.
 4. Hitotsu wareware wa reisetsu wo omo n ji chojo wo keishi sobo no huru ma i wo tsutsushimu ko to.
 5. Hitotsu wareware wa shinbutsu wo touto bi kenjo no bitoku wo wasu re za ru ko to.
 6. Hitotsu wareware wa chisei to tairyoku to wo kojo sa se koto ni nozo n de ayama ta za ru ko to.
 7. Hitotsu wareware wa shogai no shugyo wo karate no michi ni tsuji kyokushin no michi wo matto su ru ko to.