Een belangrijk symbool van het Kyokushin Karate is de Kanku. Het kanku symbool staat centraal in de Kanku kata. Het is de vorm waarin men naar de opkomende zon kijkt. In deze kata stijgen de handen waarbij de vingers ontmoeten om een opening te vormen waardoor de hemel bekeken wordt. De Kanku is ook het familiesymbool van sosai Mas Oyama.

Het hoogste en laagste punt van Kanku stellen de eerste vingers van elke hand voor die raken op het hoogste en de duimen op het laagste punt. Ze symboliseren zo de pieken of de uiterste punten van ons kunnen. De dikkere zijkanten, de polsen, symboliseren onze kracht.

De middelste cirkel, of de opening tussen de handen waardoor men naar de hemel kijkt, symboliseert de kijk in het oneindige. De cirkel die de Kanku omringt staat symbool voor continuïteit en nooit eindigende actie. Een cirkel heeft geen begin of einde.

In een cirkel is het begin ook steeds het einde. De kanku staat voor een cyclus waarbij we steeds terug naar onszelf kijken. Je kijkt in je eigen binnenste terug naar de bron van je eigen zijn. Het is dat primitieve gevoel wat je soms hebt als je alleen op jezelf bent aangewezen. Pas door veel ervaring kan je aanvoelen wat het omvat. En als je het dan van binnen aanvoelt, is het niet altijd mogelijk om het onder woorden te brengen. Alleen aan iemand die ook de ervaring heeft kan je merken dat deze het "begrijpt".