In onze karateschool kennen we verschillende soorten leden:

 

Karateka's: Dat zijn de mensen die ook effectief aan karate doen. Zij kunnen zich bijkomend opgeven als steunend lid om aan te geven dat ze ook organisatorisch een steentje willen bijdragen en zo ook een plaatsje in de Algemene Vergadering te krijgen. Daarvoor vragen we aan karateka's geen extra financiële bijdrage buiten de kosten van hun verzekering en bondsgeld en de lesgelden natuurlijk.

Steunende leden:  Steunend lid worden van onze karateschool is een engagement waar we ook wat tegenover zetten. We verwachten van onze steunende leden dat ze mee aan de kar trekken, zich inspannen voor evenementen en genieten van de groei en de knappe prestaties van onze karateka's. Als organisatie geven we je een beslissingsstem op onze algemene vergadering. We zorgen dat je vanuit de organisatie mee verzekerd bent voor burgerlijke aansprakelijkheid en we zorgen voor een extraatje voor jullie op onze eigen feestelijkheden. We vragen ook een kleine financiële bijdrage en een korte motivatie als symbool voor dat engagement.

Sympathisanten: Iedereen wil wel eens bijspringen voor zijn favoriete club, of wat foto's uploaden, een taakje vervullen of een beetje chatten met andere leden. Ouders willen graag de accounts van hun kinderen managen en zelf ook op de hoogte blijven van wat er reilt en zeilt. GDPR-gewijs mogen we dat enkel als je ook expliciet lid bent van onze organisatie. Het sympathisanten lidmaatschap dient net daarvoor. Het enige dat je moet doen is elk jaar even bevestigen dat je nog steeds als sympathisant te boek wil staan in onze karateschool.

Ex-leden of gewone contacten: Hoewel we deze mensen hun gegevens bewaren, tenzij men ons echt vraagt om ze te verwijderen, krijgen deze mensen in principe geen communicatie meer van ons en hebben ze erg gelimiteerde toegang tot ons app, als ze die nog hadden van toen ze lid waren. We kuisen sowieso alle jaren onze databank op, alleen karateka's bewaren we langer omdat we hun gegevens in principe langer dienen bij te houden. Zwarte gordels houden we permanent bij en kyu-graden 1 jaar + een half jaar per kyu graad. Dat is ook de ratio waarmee je van graad zakt als je lang niet meer komt trainen.